گروه ملکاران
گروه ملکاران
02175483333
4 میلیارد و 140 میلیون
دروس منطقه 3
225 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر