مرتضی عرب
مرتضی عرب
09194315240
8 میلیارد و 320 میلیون
اقدسیه منطقه 1
260 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر
4 میلیارد و 995 میلیون
فرمانیه منطقه 1
270 متر
3اتاق
2پارکینگ
0سال
اطلاعات بیشتر